Jeden temat a tak wiele interpretacji. Jedno zadanie  a tak różne pomysły.  Oto trzy prace naszych uczniów, które ukazują czym jest wyobraźnia w procesie tworzenia.