Biblioteka Magellana

Biblioteka Magellana – wszystkich miłośników czytania
serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego imponującego zbioru. 

Dysponujemy bogatym księgozbiorem literatury dziecięcej                      i popularnonaukowej, a także literaturą pedagogiczną i poradnikami dla rodziców. 

Księgozbiór Biblioteki Magellana liczy setki woluminów i jest regularnie uzupełniany i powiększany w nowości wydawnicze.

Misją naszej  Biblioteki jest rozwijanie pasji czytania książek przez uczniów, zaspakajanie ich potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Realizujemy ją poprzez zadania szczegółowe, takie jak:

  • gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu
  • kształtowanie szacunku do wolumenów publicznych poprzez naukę wypożyczania książek do domu
  • prenumeratę czasopism dla dzieci

Strona główna » O szkole » Biblioteka Magellana