Wakacyjne podróże z Magellanem

Serdecznie zapraszamy na SUMMER CAMP
– STACJONARNY OBÓZ JĘZYKOWO-SPORTOWY

Ramowy plan dnia na półkolonii:

07.30 – 9.00 – gry i zabawy integracyjne
08.30 – 09.00 – śniadanie po angielsku
09.00 – 12.30 – blok tematyczny językowo/sportowy
12.30 – 13.00 – obiad po angielsku
13.00 – 15.00 – blok tematyczny językowo/sportowy
15.00 – 15.30 – podwieczorek po angielsku
15.30 – 16.30 – zajęcia plastyczne po angielsku
16.30 – 17.00 – podsumowanie dnia

BLOK JĘZYKOWY SUMMER CAMP ma na celu motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych poprzez TOTAL IMMERSION (totalne zanurzenie sie). Uczestnicy będą utrwalać stale formy porozumiewania się “. Do you?” “Are you” “Where do you” “What are you..” – a poprzez to, ułatwiając dalsza naukę w szkole oraz rozumienie.

Podczas SUMMER CAMP, szczególnie jest zwracana uwaga na:

SPRAWNOŚĆ SŁUCHANIA

 • uwrażliwienie na melodykę języka angielskiego,
 • rozumienie instrukcji i reagowanie na classroom language,
 • rozumienie krótkich poleceń nauczyciela,
 • rozumienie poleceń i dialogów,
 • reagowanie na polecenia i odpowiadanie na pytania,
 • rozpoznawanie poznanych słów, piosenek i rymowanek,
 • rozumienie nazw zabawek, członków rodziny i przedmiotów z najbliższego otoczenia, kolorów, zwierząt, środków lokomocji, części ciała, produktów spożywczych, zawodów, pór roku.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

 • imitowanie poprawnej wymowy słów i zwrotów/accent,
 • recytowanie krótkich tekstów piosenek i rymowanek,
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych, dialogów, historyjek obrazkowych,
 • podawanie nazw ludzi, zabawek, członków rodziny, przedmiotów z najbliższego otoczenia, kolorów, zwierząt, środków lokomocji, części ciała, produktów spożywczych, zawodów, pór roku,
 • odpowiadanie na proste pytania,
 • budowanie prostych i krótkich wypowiedzi dotyczących siebie, rodziny, zabawek.

BLOK SPORTOWY – W czasie bloku sportowego dzieci uczestniczą w zorganizowanych zajeciach na Sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą w 3 formach zajeć sportowo- rekreacyjnych :

 • sporty zespołowe, w której dzieci grają w dwa ognie, badmintona i inne gry,
 • zabawy sportowe – gry ruchowe na Sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu typu: zbijak, wyścigi, tory przeszkód,
 • piłka nożna dla dzieci, które chcą zdobyć czy udoskonalić umiejętności gry.                                                  Blok sportowy to również czas integracji z rówieśnikami. Wszystkie chętne dzieci uczestniczą                      w interesujących zabawach integracyjnych zorganizowanych przez instruktorów (m.in. . gry terenowe, podchody).

Summer Camp oferuje:

 • codzienną 10,5 godzinna opiekę. Zapraszamy już od 7.30 , dzieci można odbierać do godziny 18.00,
 • wykwalifikowany personel – native speaker , nauczyciele nauczania początkowego naszej szkoły                  i instruktorzy rekreacji sportowej oraz nauczyciele prowadzący kółka wokalno-muzyczne w szkole,
 • pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) i nielimitowane napoje w ciągu dnia dostępne                w salach,
 • niewielkie grupy,
 • dużo ruchu na świeżym powietrzu

 

Strona główna » O szkole » Wakacyjne podróże z Magellanem