Rozwijamy talenty i pasje

Klub Naukowy Magellana

Dlaczego warto?

Zajęcia są doskonałą okazją do przeżycia ekscytujących chwil podczas odkrywania małych i dużych cudów otaczającego nas świata. Dzięki naszym warsztatom uczniowie rozwijają w sobie zainteresowanie naukami ścisłymi, co sprzyja kształtowaniu logicznego oraz analitycznego sposobu myślenia i w rezultacie przekłada się na większą łatwość przyswajania wiedzy także z innych dziedzin.

 

Głównym celem działalności naszego Klubu naukowego Magellana jest rozwijanie w dzieciach zainteresowań matematycznych i logicznych oraz rozwijanie ciekawości poznawania zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzane eksperymenty i badania naukowe.

Dużą wagę przykładamy do zapewnienia uczniom jak największej swobody intelektualnej – każda postawiona przez kursantów teoria zostaje poddana pod ogólną dyskusję, dzięki której możliwe jest naprowadzenie uczniów na nowe tory myślenia i umożliwienie im samodzielnego odkrycia badanych reguł.

  • Robotyka i Nauka – to zajęcia na których dzieci używając zestawów edukacyjnych LEGO budują konstrukcje zawierające siniki, czujniki i interfejs umożliwiający podłączenie zestawu do komputera. Traktujemy LEGO jak narzędzie umożliwiające wypracowanie u dzieci określonych nawyków: śledząc instrukcję wyświetlaną na ekranie dzieci ćwiczą koncentrację i uwagę wzrokową.  Na dziecko czeka duża dawka wiedzy mechanicznej, elektronicznej, logicznego myślenia podczas tworzenia algorytmów programów, uświadomienie przydatności wiedzy z matematyki, fizyki i wiele innych korzyści.
  • Klub Młodego Odkrywcy – ogólnopolski program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Na zajęciach uczniowie samodzielnie przeprowadzają bezpieczne eksperymenty fizyczne i chemiczne. Każdy eksperyment jest okazją nie tylko do doskonałej zabawy, ale także do poznania zasad stojących za prezentowanymi doświadczeniami. Zajęcia mają na celu zainteresowanie dzieci naukami przyrodniczymi, a część z omawianych zagadnień zawiera silne nawiązania do matematyki, biologii i geografii. Każde spotkanie to inny projekt do zrealizowania przez uczestników – doświadczenie chemiczne lub fizyczne, które nierzadko rozpoczyna się od zaprojektowania i skonstruowania prostej maszyny służącej do demonstracji omawianego zagadnienia. W czasie warsztatów dzieci mają okazję zbudowania własnego wulkanu, poznania magnetyzmu, wyhodowania kolorowych kryształów, napisania niewidzialnej wiadomości, a także wzięcia udziału w wielu innych, ekscytujących przedsięwzięciach. Instruktorzy zachęcają uczniów do kreatywności i dają uczniom możliwość spróbowania samodzielnego uzasadnienia zagadnień matematycznych, fizycznych i chemicznych.
  • Szachy – to królewska gra dla uczestników mających umiejętność logicznego myślenia, szeregowania, dostrzegania przyczyn i skutków, tworzenia hipotez, dostrzegania wzorów