Organizacja szkoły

Poznaj harmonogram i zasady

Harmonogram pracy szkoły

Szkoła czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00.

Szkoła Podstawowa Magellana pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN.

Zajęcia dydaktyczne/lekcje w klasach 0 – III odbywają się w godzinach 8.55 – 14.40

Koła naukowe, zajęcia dodatkowe, odbywają się w godzinach 8:00-8:45 oraz 14.45 – 18.00

Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach 7.30 – 8.55 oraz 14.40 – 18.00

Świetlica szkolna

Nauczyciele i wychowawcy prowadzą świetlicę szkolną w godzinach 7.30 – 8.55 oraz 14.40 – 18.00.

 

Liczebność klas

W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości opieki oraz indywidualnego podejścia wychowawców do każdego z naszych uczniów, zapewniamy małą liczebność klas do18 dzieci.

Podręczniki / zestawy edukacyjne

Wykaz podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz innych pomocy edukacyjnych z których dzieci będą korzystać  ustala metodyk szkolny.

Czas wolny uczniów

Pobyt dzieci w szkole to nie tylko lekcje i zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie lekcji i zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazaniu się własną inicjatywą i wolnym wyborem.

Dzieci korzystają z naszej Sali Zabaw lub spędzają czas na Placu Zabaw, na świeżym powietrzu. Kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom codziennej dawki zajęć na świeżym powietrzu. W ogrodzie szkolnym czeka dzieci mnóstwo atrakcji. Gry zespołowe, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu sprawią każdemu uczniowi wiele radości. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

 

Opieka medyczna

Na terenie szkoły dzieci objęte są opieką medyczną. Lekarz pediatra pełni w określone dni miesiąca profilaktyczny dyżur w szkole.

Wyżywienie

Nasza Szkoła posiada własną kuchnię, w której smaczne i zdrowe posiłki dla naszych uczniów przygotowuje wykwalifikowany personel.

Zapewniamy odpowiednio zbilansowane posiłki zawierające najwyższe wartości odżywcze i energetyczne. Dbamy o różnorodność dań, ich świeżość i właściwe przygotowanie. Biorąc pod uwagę fakt, iż dzieci w wieku szkolnym są w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju dbamy o prawidłowe żywienie naszych podopiecznych.

Menu Szkoły zostało przygotowane przez dietetyka.

Oferujemy trzy zbilansowane posiłki; śniadanie, obiad, podwieczorek.

Rodzice deklarują pisemnie chęć korzystania przez swoje dziecko z wyżywienia wypełniając Deklaracja korzystania z wyżywienia szkolnego.

Koła naukowe

Nauczyciele i wychowawcy prowadzą dla chętnych uczniów Koła naukowe.

Ofertę Kół naukowych ich harmonogram na dany rok szkolny zostaje ogłoszony w pierwszym tygodniu września.

Rodzice deklarują pisemnie chęć korzystania przez swoje dziecko z wybranych Kół naukowych wypełniając Deklaracja uczestnictwa w kołach naukowych.

Konkursy

Uczniowie biorą udział w ogólnokrajowych olimpiadach i konkursach – matematycznych, językowych, przyrodniczych, plastycznych.

Organizujemy również wewnątrz szkolne konkursy, quizy i turnieje przygotowywane przez nauczycieli i samych uczniów. 

Bezpieczeństwo, odbieranie dzieci ze szkoły.

Bezpieczne warunki pobytu naszych uczniów to jeden z najważniejszych czynników określających nowoczesną szkołę. Kameralność Szkoły Magellana oraz sprawdzone procedury gwarantują bezpieczeństwo dla jej uczniów.

Szkoła organizuje usługę dowozu dzieci do/z Szkoły oraz po zajęciach popołudniowych.

Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub osoby upoważnione przez nich i wymienione Upoważnieniu do Odbioru Dziecka. Dlatego prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie rodziców sporadycznie bądź regularnie odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do okazywania dowodu tożsamości. Rodzic przebywając na terenie placówki wraz z dzieckiem, jest odpowiedzialny za jego zachowanie i bezpieczeństwo.