Koncepcja Inteligencji Wielorakich

Profesor Uniwersytetu Harvarda, Howard Gardner, stworzył  koncepcję, według której człowiek nie posiada jednej, a osiem inteligencji. W przeciwieństwie do klasycznego pojmowania inteligencji (IQ), inteligencje wielorakie nie są skończone i można je rozwijać przez całe życie.

Koncepcja Inteligencji Wielorakich

Działając w oparciu o Teorię Inteligencjii Wielorakich Howarda Gardnera rozwijamy talenty i pasje naszych uczniów. Nauczyciele naszej szkoły wskazują uczniom, jak wykorzystać drzemiące w nich zdolności, energię, wyobraźnię, ciekawość i naturalną spontaniczność.

W osiągnięciu tego celu pomagają nam najwyższej jakości Programy Dydaktyczne będące kontynuacją programu edukacyjnego naszej szkoły. Ukierunkowując zajęcia, zachęcamy uczniów do samodzielnego działania i myślenia, co w kolejnym etapie ich rozwoju będzie można wykorzystać do ułatwienia procesu nauki i poznawania rzeczywistości.

Profesor Uniwersytetu Harvarda, Howard Gardner, stworzył  koncepcję, według której człowiek nie posiada jednej, a osiem inteligencji. W przeciwieństwie do klasycznego pojmowania inteligencji (IQ), inteligencje wielorakie nie są skończone i można je rozwijać przez całe życie. Nie określają one również jak ktoś jest „mądry”, a jedynie jego predyspozycje, umiejętności, talenty. Odkrycie dominującej inteligencji pozwala szybciej zdefiniować własny styl uczenia się, co znacznie ułatwia, przyspiesza i czyni proces nauki efektywnym.*

Każdą z inteligencji można rozwinąć już u najmłodszych dzieci:

  • inteligencja ruchowa,
  • inteligencja muzyczna,
  • inteligencja językowa,
  • inteligencja matematyczno-logiczna,
  • inteligencja interpersonalna,
  • inteligencja intrapersonalna,
  • inteligencja przyrodnicza,
  • inteligencja wizualno-przestrzenna

Każda z nich odpowiada innej sferze rozwojowej człowieka. W pierwszych latach życia dziecka bardzo trudno określić, która z tych sfer będzie w przyszłości najbardziej rozwinięta. Dlatego właśnie zajęcia wszechstronnie rozwijające stymulują wszystkie zmysły, angażując wszystkie inteligencje.

* źródło-Koncepcję Inteligencji Wielorakich, TL