Magellan’s Adventures

Projekt wyróżniony
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szkoła realizuje innowacyjny projekt Magellan´s Adventures – autorski program dydaktyczny w języku angielskim stanowiący dopełnienie zajęć lekcyjnych. Pasja podróżowania po wielu dziedzinach nauki / przyrodzie, geografii, muzyce, sztuce to jedno z jego podstawowych elementów.

Zaangażowanie dzieci w odkrywanie nieznanego i innowacyjne podejście do realizacji założeń programu to gwarancja kształtowania twórczych w myśleniu i kreatywnych w działaniu młodych ludzi. 

 „Magellan’s Adventures” jest programem anglojęzycznym, który wykorzystuje edukacyjną zabawę do nauki języka jak i zdobycia wiedzy o świecie. Program ten zakłada, iż przez atrakcyjność zadań, pokazów, pomocy naukowych, a także wyzwań nowych projektów do własnej kreacji przez uczniów, opanowanie materiału w obcym języku jest łatwiejsze i przyjemniejsze, a przede wszystkim skuteczniejsze.

„Magellan’s Advertures” to swoista podróż po wszystkich kontynentach, gdzie poznawane są zagadnienia z geografii, historii i kultury, a także ciekawostki dotyczące odkryć, wynalazków, sztuki, kuchni, czy nawet muzyki współczesnej.

Magellan’s Adventures” są zajęciami autorskimi, które mają za zadanie rozwój wiedzy o świecie ze szczególnym naciskiem na kulturę i komunikację.

Celem przewodnim projektu jest:

  • nauka kreatywnego zdobywania wiedzy o świecie ( historia oraz geografia świata, kultura oraz najważniejsze fakty z danych krajów),
  • łatwość w publicznej prezentacji zainteresowań oraz własnych osiągnięć,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia i tworzenia podstawowych konstrukcji w języku angielskim, ogólny rozwój zdolności językowych,
  • tworzenie prac opartych na elementarnej wiedzy z dziedziny sztuk pięknych, rozwijających się wraz z wrastającym zasobem leksykalnym języka angielskiego u dzieci,
  • poznawanie muzyki oraz kultury masowej różnych krajów oraz jej odtwarzanie i współtworzenie,
  • nabycie łatwości nawiązywania kontaktów w szeroko rozumianej społeczności globalnej