Projekt Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Magellana miejscem odkrywania talentów

Szkoła Magellana została wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji tytułem Miejsca Odkrywania Talentów. Oznacza to że przyczyniamy się do rozwoju i wspierania uzdolnień wśród naszych uczniów.

Szkoła Magellana otrzymała ten tytuł za opracowanie i wdrożenie swoich autorskich Projektów edukacyjnych;

  • Projekt Magellan’s Adventures – autorski program dydaktyczny w języku angielskim, który wykorzystuje edukacyjną zabawę do nauki języka jak i zdobycia wiedzy o świecie. Program ten zakłada, iż przez atrakcyjność zadań, pokazów, pomocy naukowych, a także wyzwań nowych projektów do własnej kreacji przez uczniów, opanowanie materiału w obcym języku jest łatwiejsze i przyjemniejsze, a przede wszystkim skuteczniejsze.
  • Projekt Talentów i Pasji – autorski program, który działając w ramach szkolnych Klubów Edukacyjnych Magellana ma na celu znalezienie i wydobycie indywidualnych zdolności i predyspozycji każdego ucznia oraz wykorzystanie ich dla jego lepszego rozwoju. Programy poszczególnych Klubów powstały przy udziale naszych najlepszych nauczycieli, instruktórw i profesjonalistów. Koncentrujemy się na najważniejszych dziedzinach rozwoju młodych ludzi, a w obrębie każdej z nich stawiamy cele i ustalamy wyznaczniki postępu.

Wykorzystując naszą koncepcję nauczania projektowego oraz fenomen Inteligencji Wielorakich w ujęciu Howarda Gardnera, na której opiera się szkoła dążymy aby wszyscy nasi uczniowie świadomie i aktywnie uczestniczyły w procesie rozwijania talentów.