REKRUTACJA

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

1. Indywidualne spotkania z dyrektorem odbywają się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

2. Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy sekretariat@szkola-magellana.pl lub telefoniczny tel. (+48) 22 750 76 42, tel. kom. (+48) 609 200 577 w celu umówienia na spotkanie

Procedura rekrutacji

1. Złożenie przez Rodzica lub prawnego opiekuna dziecka drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie szkoły dokumentów rekrutacyjnych:

– Formularza zgłoszeniowego dziecka.

– Kwestionariusza rekrutacyjnego dla rodzica.

– Opinii nauczyciela przedszkolnego.

2. Indywidualna rozmowa z Rodzicami kandydata

3. Podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka Umowy o kształceniu ucznia.

4. Dokonanie wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej.

Niedokonanie opłaty w terminie oznacza rezygnację z nauki dziecka w szkole. Wpłata opłaty wpisowej jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z nauki w szkole.

5. Dla Rodziców dzieci przyjętych do szkoły odbywa się spotkanie informacyjne z wychowawcą klasy.

 

Priorytety rekrutacji uczniów

Dyrekcja Szkoły Magellana przyjmuje następujące priorytety pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły:

1. dla dzieci, które uczęszczały do Niepublicznego Przedszkola NibyLandia,

2. dla dzieci, które mają lub miały rodzeństwo uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola NibyLandia,

3. dzieciom pracowników Niepublicznej Szkoły Magellana oraz Niepublicznego Przedszkola NibyLandia.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
 

Sekretariat szkoły

ul. Rubinowa 8, 05-500 Piaseczno

czynny w godzinach: poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00

tel.(+48) 22 750 76 42

tel. kom.(+48) 609 200 577

e-mail: sekretariat@szkola-magellana

Formularz rekrutacyjny