Przyjaciele Zippiego

Szkoła Magellana partnerem programu

 

,,Jeśli uda nam się nauczyć małe dzieci, jak radzić sobie z problemami, to powinny one umieć lepiej pokonywać trudności i kryzysy, zarówno w okresie dorastania, jak i dorosłym życiu”

 

-Paul Rubenstein,
były Prezes Fundacji Partnerstwo na rzecz Dzieci

 

 

W trosce o najmłodszych uczniów nasza szkoła przystąpiła do realizacji międzynarodowego programu profilaktycznego pod nazwą Przyjaciele Zippiego. Spotkania poprowadzą wychowawcy klas 0-III, którzy ukończyli specjalne szkolenie i otrzymali certyfikat uprawniający do realizacji programu.

Program Przyjaciele Zippiego składa się z sześciu części, a każda z nich zawiera odrębne opowiadanie. Wiele usłyszysz o bohaterze o imieniu Zippi. Jest on patyczakiem, a jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewcząt. Opowiadania prezentują ich w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz podejmowanie nowych wyzwań. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków                  i uzupełnione zadaniami, takimi jak: rysowanie, odgrywanie ról, ćwiczenia i zabawy.

W Programie Przyjaciele Zippiego nie mówimy dzieciom, co mają robić. Zamiast tego, zachęcamy je do zastanowienia się nad sytuacją i wymyślania własnych rozwiązań problemów. Dzieci ćwiczą dobieranie rozwiązań, które nie tylko pomagają im, ale również uwzględniają dobro innych.

Program Przyjaciele Zippiego jest podzielony na sześć części, a każda z nich zawiera po cztery spotkania. Każda część dotyczy innych zagadnień.

CZĘŚĆ 1 ,,UCZUCIA”
Program zaczyna się od rozmawiania na temat uczuć: smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Dzieci ćwiczą wyrażanie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poszukiwania sposobów, co można zrobić, aby poczuć się lepiej.

CZĘŚĆ 2 ,,KOMUNIKACJA”
W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci, jak słuchać innych. Uczy też, jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet gdy jest to trudne. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.

CZĘŚĆ 3 ,,PRZYJAŹŃ”
W tej części dzieci uczą się o przyjaźni, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźń, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą też, jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

CZĘŚĆ 4 ,,ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW”
Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a zdaniem nauczycieli program szybko uczy dzieci akceptacji dla odmienności. W tej części rozmawiamy z dziećmi na temat agresji i przemocy, a w szczególności na temat tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś krzywdzi je same lub kogoś z ich otoczenia.

CZĘŚĆ 5 ,,PRZEZWYCIĘŻANIE ZMIANY I STRATY”
Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi, jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to według małych dzieci tak nie jest. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wyda się to zaskakujące, ale jest ono często określane jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.

CZĘŚĆ 6 ,,UMIEMY SOBIE RADZIĆ Z TRUDNOŚCIAMI”
Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się dotychczas: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie to radosne świętowanie, połączone z wręczaniem dzieciom koron i dyplomów.

 

„Przekonałam się, że wielu rodziców jest zaskoczonych, kiedy odkryją, że można nauczyć dzieci, jak radzić sobie z trudnościami. Dzieci w tym wieku chłoną wszystko jak gąbka, a ewaluacja wykazała, że ten program rzeczywiście im pomaga”


– Caroline Egar, Kierownik Programu,

Przyjaciele Zippiego