W przeszłości leży klucz do przyszłości – przeżycie i doświadczenie tego przekazu towarzyszyło uczniom klas 5a i 6a podczas wycieczki na wystawę do Narodowego Muzeum Techniki zatytułowaną Wkład Polaków w światowe dziedzictwo techniczne i naukowe.