Uczniowie Szkoly Magellana zajeli bardzo wysokie miejsca w konkursie „Zuch”