Uczniowie klasy IIIM podczas lekcji plastyki online wykonali piękne zamki. Do wykonania pracy uczniowie użyli farb, rolek po papierze toaletowym oraz co najważniejsze swojej wyobraźni 🙂