Uczniowie z klasy pierwszej wyruszyli na wycieczkę edukacyjną do Zamku Królewskiego, w czasie której oglądali i podziwiali wnętrza zamkowe, dowiedzieli się, jaka była historia zamku, kto w nim mieszkał. Uczniowie dowiedzieli się miedzy innymi, że barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym pierwotnie był rezydencją książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedzibą władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu). W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. Od 1920 do 1922 siedziba Naczelnika Państwa; 1926-1939 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944. Po 1971 odbudowany i zrekonstruowany. Obecnie stanowi pomnik historii i kultury narodowej, pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. Wpisany jest do Państwowego Rejestru Muzeów.

Wycieczka związana jest ze świętem państwowym – uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Na lekcjach poprzedzających tę rocznicę uczniowie dowiedzieli się, czym jest konstytucja, po co została uchwalona i jak dziś możemy z niej korzystać.