15 listopada dzieci z klasy pierwszej były na wycieczce do Grobu NIeznanego Żołnierza. Dowiedziały się, dlaczego takie miejsce jest na mapie Warszawy, z jaką hostorią jest ono związane. Dzieci zobaczyły także pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 12.00 wszyscy byli świadkami uroczystej zmiany wart.

Z wycieczki dzieci wróciły pełne wrażeń i z kolejną zdobytą wiedzą.