Nasi uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach kaligraficznych, dzięki którym mogli wysłuchać jak pisano kiedyś piórem, nauczyli się jak napisać zgrabnie literki, żeby pismo było wyraźne i staranne.