W dniach 15-19 października w szkole trwa Tydzień Fryderyka Chopina. Jest on w całości poświęcony życiu i twórczości wielkiego kompozytora. Dzieci dowiadują sie, jak żył Chopin, ja spędzał czas jako dziecko, jaką muzykę tworzył. Słuchają także muzyki pianisty. Dzieci przygotowały równiez wystawę poświęconą F. Chopinowi, na której zaprezentowały płyty z muzyką, książki i zdjęcia.

18 października dzieci z klasy pierwszej wzięły udział w wycieczce do Muzeum Chopina w Warszawie. W muzemu uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej, podczas której dowiedzieli sę, jak żył Fryderyk Chopin, co tworzył, dokąd podróżował. Dzieci mogły posłuchać utworów kompozytora i obejrzeć najcenniejsze pamiątki zgromadzone w muzeum. Podczas wycieczki odwiedziliśmy również miejsce w Kościele św, Krzyża, w którym pochowane jest serce Chopina. Przeszliśmy także szlakiem grających ławeczek. Ławeczki ustawione są na Trakcie Królewskim w miejscach, w których bywał Chopin, gdy mieszkał w Warszawie.