Liternictwo to jeden z działów grafiki użytkowej dotyczący projektowania liter oraz ich wykonywania. 
Zadaniem naszych uczniów było stworzenie świątecznych literoobrazów.  Serdecznie zachęcam do obejrzenia tych prac.
Życzymy Wesołych Świąt
Natalia Baszkiewicz i artyści ze Szkoły Ferdynanda Magellana