Uczniowie klas 5-tych w ramach utrwalenia wiedzy z geografii na temat stref krajobrazowych wykonali makiety przedstawiające wybrane strefy krajobrazowe. Ich piękne prace można oglądać na zdjęciach oraz w holu szkoły.