Uczniowie klasy pierwszej w Magellanie są bardzo sprawni fizycznie. Cotygodniowe zajęcia z wychowania fizycznego  tylko to potwierdzają. Dzieci w każdym tygodniu czekają z niecierpliwością na wf, by z zangażowaniem wykonywać ćwiczenia wyznaczone przez trenera. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy robią to z radościa i  dużą dokładnośćią, co wpływa na rozwój ich formy fizycznej.