Podczas półkolonii uczniowie przemierzali świat śladami sławnych odkrywców.