Rozwijamy talenty i pasje

Szkoła Magellana to miejsce gdzie poza nauką dbamy o rozwijanie w dzieciach ich pasji i talentów. Służą temu różnorodne Szkolne Kluby tematyczne oraz Zajęcia Dodatkowe będące uzupełnieniem programu podstawowego. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, instruktorów i trenerów  w poszczególnych dziedzinach mających przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi.