W klasach 6-tych uczniowie w ramach lekcji biologii wykonywali plakaty dotyczące określonych rzędów ssaków. Dzięki tej pracy dowiedzieli się wiele nowych informacji o ssakach, a także mogli ćwiczyć planowanie działań i pracę w grupie.