W Szkole Magellana ruszył projekt Cyfrowej Edukacji, który ma służyć rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Szkoła wyposażona została w multimedialną infrastrukturę, tablice interaktywne i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Uczniowie na co dzień podczas lekcji pracują z tablicą interaktywną. Rozwiązują zadania i wykonują ćwiczenia, które są odzwierciedleniem tych w podręcznikach szkolnych. Na tablicy można również malowac, rysować, wklejać swoje zdjęcia i rysunki co dzieci bardzo chętnei robią.