W Szkole Magellana odbyła się prelekcja na temat: odpowiedzialności karnej nieletnich i cyberprzemocy. Aspirant Magdalena z Komendy Głównej w Piasecznie uświadomiła uczniom klas 7 i 8 co grozi nieletniemu za określone zakazane prawem czyny. Czym jest cyberbuling i cyberprzemoc? Młodzież dzisiejsza nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że udostępnianie pewnych treści czy zdjęć nie tylko krzywdzi ofiarę ale i łamie prawo. Niewłaściwe żarty, chęć zaimponowania grupie i pokazania, kto ma władzę potrafi doprowadzić do tragedii.