Dwudziestego pierwszego marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Tego dnia

dzień zrównał się z nocą, która jest coraz krótsza a dzień coraz dłuższy. Dzieci

czekały długo na jej przyjście i  pięknie ją powitały .Uczniowie Szkoły Magellana wyykonali  Marzannę, która według starych opowiadań u Rzymian była symbolem zimy, bogini zła i śmierci, co całą przyrodę,ziemię, rzeki i drzewa skuwa srogim lodem. Ludzie tęskniąc do ciepła, chcąc się słońcem cieszyć, przyjście wiosny, jak mogli, pragnęli przyspieszyć, więc gdy ziemia tajała, gdy spływały lody, srogą zimę – Marzannę wrzucali do wody. Stąd bierze swój początek, piękny zwyczaj ludowy „Topienie Marzanny”. Uczniowie również wezieli udział w grach i zabawach „w zielone.”