Do świata dendrologii czyli nauki o drzewach oraz świata botaniki czyli nauki o roślinach zaprosił naszych małych studentów doktor dendrologii Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego.

– Zakres tematyki na lekcji z botaniki:

– Rozpoznawanie gatunków roślin w sąsiedztwie;

– Rośliny lecznicze i trujące obok nas;

– Drzewa. Rozpoznawanie gatunków, wiadomości na temat biologii tych gatunków drzew, drzewo jako siedlisko życia dla innych gatunków roślin i zwierząt;

– Bez kwitnących kwiatów nie będzie życia (przedstawię jaki związek przyczynowo-skutkowy mają kwitnące kwiaty, obecność owadów zapylających, a różnorodność świata przyrody);

– Chrońmy rośliny, nie tylko zwierzęta;

– Znaczenie roślin w wierzeniach ludowych. Temat obejmie również informacje o przepisach na czarymary czarowników;