Uczniowie Szkoły Magellana uczestniczyli w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy. Celem edukacyjnym warsztatu było zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia pomocy.