Ogólnopolski Konkurs ZUCH jest organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej. Polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a jego treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej.
Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.
Wyniki konkursu pomogą nauczycielowi poznać postępy uczniów w nauce oraz wskażą ewentualne braki. Stanowić będą także niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności.
W konkursie tym każde dziecko zostanie uhonorowane dyplomem.