Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie czytelniczym „Książka- przyjaciel prawdziwy!”
TEMAT roku 2013 brzmi: W KRAINIE SOLILANDII.

Jest to konkurs zespołowy adresowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III . Konkurs Czytelniczy został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2013 książką konkursową jest I tom serii SOLILANDIA pt. „Pamiętnik wielickiego skrzata”, autorstwa Beaty Kołodziej.

Konkurs zorganizowany jest w dwóch etapach – szkolnym oraz międzyszkolnym. Każda klasa ma za zadanie wyłonić jedną drużynę do etapu szkolnego konkursu. Następnie przeprowadzane są eliminacje szkolne, które mają na celu wyłonienie zwycięskiej drużyny, reprezentującej szkołę w etapie ogólnopolskim konkursu.

CELE Ogólnopolskiego Konkursu czytelniczego „Książka – przyjaciel prawdziwy”:

– promowanie głośnego czytania dzieciom,

– rozbudzenie pasji czytania,

– poszerzanie wiedzy na temat skarbów kultury oraz legend Polski i zachęta do poznania pięknych miejsc, opisanych w książkach serii „Solilandia” autorstwa Beaty Kołodziej

– poznawanie języka literackiego, rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia, uczuć, kształtowanie postaw i rozumienia wartości uniwersalnych,

– kształtowania umiejętności ustnego i pisemnego dzielenia się przez uczniów zdobytą wiedzą

– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

– promowanie kulturalnego i życzliwego współzawodnictwa,

– pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,

– kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi.

NAGRODY:
Nagrodami dla finalistów Konkursu będą karty wstępu (dla dziecka wraz z 1 osobą towarzyszącą) do Kopalni Soli Wieliczka na ofertę „Odkrywamy Solilandię”, do wykorzystania w roku 2013.
Ponadto finaliści wezmą udział w Koncercie Finałowym, który odbędzie się w Kopalni Soli Wieliczka. Finaliści otrzymają także bilety na Bajkowy Rejs po Wiśle na statku NIMFA
(w Krakowie) oraz nagrody w postaci II tomu serii Solilandia.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz drobne upominki.