Źródła historyczne i pamiątki rodzinne są częścią naszego rodzinnego dziedzictwa, ilustrują naszą historię rodzinną. Pamiątki rodzinne tworzące wspomnienia przedstawili uczniowie klasy IVA na lekcji historii.