magellan_fotki_10

Podstawowe informacje

Serdecznie witamy na stronie Niepublicznej Szkoły Podstawowej            im. Ferdynanda Magellana. 

Nasza Szkoła ukierunkowana jest na kształtowanie twórczych i kreatywnych uczniów otwartych na poznawanie świata nauki. Poszukujemy i rozwijamy w dzieciach ich indywidualnych zdolności i predyspozycji. Z Programem Magellan´s Adventures czyli rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego poznajemy inne kraje i uczymy otwartości, odwagi i wytrwałości w dążeniu do wybranego celu . Tworzymy Szkołę inną niż wszystkie.

Filary Szkoły Magellana – płaszczyzna nowoczesnej edukacji

FILAR 1 - Uczymy jak się uczyć (rozwiń zakładkę)

 • Autorski program UCZYMY JAK SIĘ UCZYĆ ma na celu uświadomienie dziecku rozpoczynającemu edukację szkolną, w jaki sposób powinno się uczyć, aby w jak najlepszym stopniu wykorzystać swoją inteligencję i możliwości. Zadania naszego projektu  mają pozwolić uczniom skupić się na umiejętności interpretowania świata i stosowanych w nim symboli. Efektem oddziaływania programu jest podniesienie zdolności wykorzystywania narzędzi umysłowych, czyli udoskonalanie procesów myślowych zwiększających umiejętności poznawcze dziecka.
 • W Szkole Magellana rozpoczynamy edukację każdego ucznia od określenia jego indywidualnej ścieżki rozwoju poprzez Diagnozę indywidualnego stylu uczenia się przeprowadzanej przez naszych specjalistów.
 • Projekt ten obejmuje diagnozę swojego stylu uczenia, własnej strategii poznawania świata, dominującej inteligencji i indywidualnego systemu sensorycznego. Pozwala to stworzyć dla każdego dziecka strategię uczenia się, zestawu metod nauczania i wytyczyć ścieżkę szkolnej edukacji.
 • Propagujemy metody treningu pamięci, rozwoju osobowości i możliwości umysłowych prowadząc warsztaty "Nowoczesne techniki uczenia się". Warsztaty prowadzone są przez wyspecjalizowanych trenerów. Sprawna pamięć to klucz do sukcesu nie tylko w szkole ale i w życiu.
 • Dzięki technikom pamięciowym Państwa dziecko poprawi zarówno funkcjonowanie pamięci, jak i zapozna się z narzędziami służącymi do sprawnego zapamiętywania dat historycznych, ważnych wydarzeń, słów w języku obcym, trudnych pojęć i wielu informacji.

FILAR 2 – Realizujemy rozszerzony program nauczania języka angielskiego w tym innowacyjny projekt Magellan´s Adventures

 • Szkoła Magellana realizuje program kształcenia zintegrowanego w systemie dwujęzycznym w języku polskim i angielskim zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie.
 • Szkoła realizuje innowacyjny projekt Magellan´s Adventures - autorski program dydaktyczny w języku angielskim. Pasja podróżowania po wielu dziedzinach nauki / przyrodzie, geografii, muzyce, sztuce to jedno z jego podstawowych elementów. Zaangażowanie dzieci w odkrywanie nieznanego i innowacyjne podejście do realizacji założeń programu to gwarancja kształtowania twórczych w myśleniu i kreatywnych w działaniu młodych ludzi.
 • Szkoła Magellana przygotowuje uczniów pod kątem egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego. Egzaminy ESOL Cambridge (English for Speakers of Other Languages) to;

- główna grupa najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego w Polsce i na świecie oferowana przez prestiżowy Uniwersytet Cambridge. W jej skład wchodzą: KET, PET, FCE, CAE, CPE (w kolejności stopnia zaawansowania językowego) oraz YLE,

- certyfikaty ESOL Cambridge są honorowane przez liczne uniwersytety oraz instytucje edukacyjne na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka będące warunkiem przyjęcia na studia,

- certyfikaty KET, PET, FCE, CAE, CPE są ważne bezterminowo.

FILAR 3 – Rozwijamy talenty i pasje naszych uczniów 

 • Szkoła Magellana kładzie nacisk na rozwijanie w dzieciach ich talentów i pasji. Nasz PROJEKT TALENTÓW I PASJI to program mający na celu znalezienie i wydobycie indywidualnych zdolności i predyspozycji dziecka oraz wykorzystanie ich dla jego lepszego rozwoju. Służą temu Kluby tematyczne Magellana:

- Klub Muzyczny Magellana - głównym celem działalności naszego klubu muzycznego jest rozwój muzyczny dzieci poprzez rozbudzanie zamiłowania do muzyki, nauczanie gry na instrumentach, wdrażanie i zachęcanie do wspólnego muzykowania oraz przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki. Organizujemy koncerty i imprezy muzyczne, które będą okazją do zaprezentowania umiejętności uczniów.

Oferta Klubu Muzycznego - nauka gry na pianinie, nauka gry na skrzypcach, nauka gry na gitarze, warsztaty gry na bębnach, kształcenie wokalne w kierunkach piosenka i śpiew solowy,  zespół wokalny - śpiew rozrywkowy profesjonalny.

- Klub Naukowy Magellana  - głównym celem działalności naszego klubu naukowego jest rozwijanie w dzieciach ciekawości poznawania zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzane eksperymenty i badania naukowe. 

Oferta Klubu naukowego - Klub Młodego Odkrywcy / ogólnopolski program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik, robotyka i nauka, szachy.

- Klub Artystyczny MagellanaOferta Klubu Artystycznego - warsztat aktorsko-muzyczny, warsztaty teatralne, warsztat tańca współczesnego, balet, warsztaty ceramiczne.

- Klub Sportowy Magellana - Oferta Klubu Sportowego - piłka nożna, wschodnie sztuki walki, nauka pływania na basenie, tenis ziemny, badminton.

- Klub Języków Obcych Magellana - Oferta Klubu Języków Obcych - język hiszpański, język niemiecki, język włoski, język francuski

 • Rozwijamy kreatywność i umiejętność twórczego myślenia – najważniejsze talenty dziecka zapewniając naszym uczniom możliwość korzystania z szerokiej oferty interesujących zajęć po lekcyjnych.
 • Rozwijamy talenty i pasje naszych uczniów - działając w oparciu o Teorię Inteligencjii Wielorakich Howarda Gardnera. Nauczyciele naszej szkoły wskazują uczniom, jak wykorzystać drzemiące w nich zdolności, energię, wyobraźnię, ciekawość i naturalną spontaniczność. W osiągnięciu tego celu pomagają nam najwyższej jakości Programy Dydaktyczne będące kontynuacją programu edukacyjnego naszej szkoły.

FILAR 4 – Oferujemy nowoczesny kompleks edukacyjny - komfortowe  budynki dydaktyczne, zadrzewiony, przestrzenny teren rekreacyjny, sala gimnastyczna, boisko 

 • Wizytówką naszych placówek Szkoły Magellana i Przedszkola NibyLandia jest niespotykana w okolicznych palcówkach wielkość terenów zielonych pozostająca do dyspozycji naszych uczniów. Zadrzewione, przestrzenne tereny rekreacyjne o powierzchni 0,5 hektara kompleksu szkolnego oraz 1,5 hektara kompleksu przedszkolnego pośród których mieszczą się place zabaw, boiska oraz budynki dydaktyczne to nasz wielki atut.
 • Wysoki standard naszego kompleksu szkolnego określa nowoczesny projekt architektoniczny przygotowany z myślą o zapewnieniu uczniom komfortowych warunków całodniowego pobytu w Magellanie.  Składać się na niego będą dwa budynki dydaktyczne Szkoły oraz infrastruktura sportowa stanowiące ponad  3 000/m2 zabudowy.

- budynku dydaktycznego o powierzchni 1 000 m2, którego adaptacja na cele edukacyjne ukończona zostanie w 2013 roku – I etap - do dyspozycji uczniów zostaną oddane sale dydaktyczne, biblioteka, sala rekreacyjna.

- nowo budowanego, nowoczesnego obiektu oświatowego wraz z infrastrukturą rekreacyjno sportową o powierzchni 2 200 m2 – II etap - do dyspozycji uczniów zostanie oddana przestrzenna powierzchnia do rekreacji, sale dydaktyczne, biblioteka, sale przedmiotowe: przyrodnicza, historyczna, doświadczalna, komputerowa, muzyczna, gabinet specjalistów oraz zaplecze żywieniowe oraz:

- infrastruktura sportowa -  sala gimnastyczna oraz boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki,

- 0,5 hektara zadrzewionych terenów rekreacyjnych wyposażonych w bezpieczny plac zabaw 

- parking szkolny - obszerny, prywatny parking położony na terenie posesji umożliwiający bezproblemowe zaparkowanie i odprowadzenie dziecka do szkoły,

 • Projekt kompleksu edukacyjnego opracowano z zachowaniem najnowszych standardów projektowania obecnych w architekturze oświatowej na świecie. Nowoczesna Szkoła to miejsce nie tylko nauki ale też rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci na zajęciach po lekcyjnych.
 • Bezpieczne warunki pobytu naszych uczniów to jeden z najważniejszych czynników określających nowoczesną szkołę. Kameralność Szkoły Magellana oraz sprawdzone procedury gwarantują bezpieczeństwo dla jej uczniów.
 • Kameralne warunki nauki i pobytu sprzyjają indywidualizacji i edukacji na najwyższym poziomie.
 • Doskonała lokalizacja naszej Szkoły zapewnia sprawny dojazd do ul. Puławskiej - głównej trakcji komunikacyjnej.

FILAR 5 – Reprezentujemy wysoki poziom nauczania

 • Szkoła Magellana to nowoczesna placówka realizująca poza Podstawa Programową rozszerzony Program Dydaktyczny w oparciu o elementy nowatorskich programów dydaktycznych oraz wiele znanych i sprawdzonych programów autorskich. 
 • Stały nadzór metodyczny autorów najlepszych programów dydaktycznych nauczania zintegrowanego w Polsce zapewnia wysoką jakość i dbałość o edukację naszych uczniów.
 • W klasach O i I nauczyciele poza Podstawą Programową kontynuują realizację wybranych elementów programu dydaktycznego rozpoczętego w Niepublicznym Przedszkolu NibyLandia; program prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej – Dziecięca matematyka oraz program prof. Bronisława Rocławskiego – Glottodydaktyka.
 • Oferta programowa Szkoły Magellana pracuje w oparciu o Podstawę Programową zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

FILAR 6 – Nasza kadra pedagogiczna to Zespół fachowców

 • Kadrę Szkoły Magellana tworzy stabilny Zespół kreatywnych, wykwalifikowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów rozwojowych, psychopedagoga, metodyka, logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej.
 • To, co wyróżnia nasz Zespół to obecność wielu fachowców, którzy specjalizują się w pracy z dziećmi. Prowadzą oni w klasach zajęcia dydaktyczne, Warsztaty twórczego myślenia, warsztaty rozwojowe, obserwacje dzieci, konsultacje z nauczycielami i rodzicami.
 • Możliwość wymiany myśli w Zespole składającym się z osób o różnej specjalności pozwala nam tym uważniej i dużo bardziej kompleksowo patrzeć na rozwój naszych uczniów. Wspólnie dbamy o zapewnienie najlepszych warunków dla pełnego rozwoju osobowości naszych podopiecznych.
 • Atmosfera szacunku i współpracy panująca w Szkole Magellana to nasza wizytówka.
 • Efektywna współpraca rodziców z nauczycielami warunkuje jakość życia szkolnego.

FILAR 7 - Dbamy o równowagę pomiędzy nauką i zabawą

 • Pobyt dzieci w szkole to nie tylko lekcje i zajęcia dydaktyczne. Właściwe zrównoważenie czasu pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie lekcji i zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą oraz wolnym wyborem to bardzo ważne czynniki wpływające na prawidłowy rozwój dziecka.
 • Kładziemy nacisk na zapewnienie uczniom naszej szkoły codziennej dawki zajęć na świeżym powietrzu. W Ogrodzie Magellana czeka dzieci mnóstwo atrakcji. Gry zespołowe, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu sprawią każdemu uczniowi wiele radości. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.
 • Organizujemy dzieciom wybrane zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu w otoczeni zieleni.
 • Uczniowie Szkoły Magellana korzystają w wolnym czasie z naszej Sali Zabaw Magellana. Organizujemy zajęcia sportowe w nowoczesnych obiektach sportowych - Oferta Szkolnego Klubu Sportowego.

Głównymi celami edukacyjnymi kształcenia i wychowania w Szkole podstawowej Magellana jest uaktywnienie wszelkich możliwości dziecka oraz wspieranie jego rozwoju, poprzez rozwijanie umiejętności zdobywania wiedzy. Oddziaływanie na dziecko rozpoczynające edukację na I etapie kształcenia, będące w okresie szczególnej plastyczności psychiki, stanowi bardzo ważny element w kształtowaniu jego wartościowych postaw społeczno-moralnych, jak również w opanowaniu odpowiedniego zakresu wiedzy i umiejętności.

Programy realizowane w Szkole Magellana powstały z myślą stworzenia najbardziej optymalnych warunków do poznawania świata przez dziecko. Zostały opracowane zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki, psychologii, podstawą programową kształcenia ogólnego oraz wyposażone w innowacyjne rozwiązania wspomagające wszechstronny rozwój człowieka. Podstawą naszych programów jest zadbanie o pozytywne relacje nauczyciel – dziecko, stworzenie atmosfery sprzyjającej poznawaniu i uczeniu się, osiąganie sukcesu przez wszystkie dzieci biorąc pod uwagę naturalne możliwości każdego uczestnika programu. Zależy nam na tym, by dzieci były przekonane, że same zdobywają wiedzę, doświadczają, rozwiązują problemy, podejmują decyzje i organizują sobie pracę. Rola nauczyciela polega przede wszystkim na organizowaniu dzieciom zadań oraz kierowaniu ich działaniem, by zakończyły go sukcesem i zadowoleniem.

Jak piszą w swoich książkach Gordon Dryden, Janette Vos, Peter Kline „Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość”.

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Magellana działa na podstawie wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Lesznowola.
 • Jesteśmy nowoczesną placówką o wysokim poziomie nauczania. Przyjazna atmosfera oraz radość ze wspólnego podróżowania po niezmierzonych oceanach wiedzy stanowi wizytówkę Szkoły Magellana.
 • O wyjątkowości naszej Szkoły stanowi zarówno urokliwe położenie, jak i panująca w niej przyjazna atmosfera. Jest znakomitym miejscem do nauki i rozwoju.

Serdecznie zapraszamy.

Strefa rodzica

Sprawdź oceny swojego dziecka, stan płatności itp.

pamiętaj mnie|przypomnij hasło
Zaloguj
Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Aktualnie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Magellana odbędzie się nabór do szkolnej zerówki i klasy I oraz nabór uzupełniający do klasy VII i VIII.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z Niepublicznego Przedszkola NibyLandia.

czytaj więcej
www.nibylandia.com www.szkola-magellana.pl
[responsive-menu]