W ramach programu profilaktyczno – wychowawczego klasa I M miała okazję do bliższego poznania siebie poprzez realizowany temat ,,Moje pasje”. Uczniowie na podstawie przygotowanych prezentacji, materiałów, informacji zapoznali innych ze swoimi zainteresowaniami, hobby. Była to okazja nie tylko do poznania siebie ale również ,,zarażenia” innych np. ciekawym sposobem spędzania czasu, a także nabywania doświadczenia w autoprezentacji oraz pokonywania tremy przed występem na forum klasy.