Organizatorem Międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny” jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych a patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

 Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach.
„Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli już przygotowania do wzięcia udziału w Kangurze 🙂