Martwa natura jest jednym z gatunków malarskich, który koncentruje się przede wszystkim na kompozycjach składających się z nieruchomych, na ogół nieożywionych przedmiotów. Przedmioty prezentowane na obrazach zawierających martwą naturę najczęściej dobierane są ze względów kompozycyjno-estetycznych, ale również mogą nieść ze sobą głębszą symbolikę. Zapraszam do objerzenia prac naszych Artystów.
Natalia Baszkiewicz