W zeszłym tygodniu korzystaliśmy w pełni z promieni słonecznych spędzając lekcje wychowania fizycznego poza salą gimnastyczną. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją kondycję fizyczną podczas biegów w pobliskim parku oraz zastosowania zasad Fair Play w praktyce – podczas gier i zabaw.