Głównym celem działalności naszego Klubu naukowego Magellana jest rozwijanie w dzieciach zainteresowań matematycznych i logicznych oraz rozwijanie ciekawości poznawania zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzane eksperymenty i badania naukowe. 

Szachy – to królewska gra dla uczestników mających umiejętność logicznego myślenia, szeregowania, dostrzegania przyczyn i skutków, tworzenia hipotez, dostrzegania wzorów.