Projekt – Dni Świerszczyka to cykliczne zajęcia obejmujące zaznajamianie się uczniów z dwutygodnikiem „Świerszczyk”. Dzieci z klasy pierwszej bardzo chętnie i z dużym zainteresowaniem uczestniczą w zajęciach, które odbywają się w naszej klasie raz w miesiącu. Zapoznajemy się wtedy z nowym numerem czasopisma, czytamy ciekawe opowiadania, rozwiązujemy zagadki oraz rebusy językowe i matematyczne. Dzieci mają także możliwość wypożyczania gazetki do domu w ramach zajęć bibliotecznych.

„Świerszczyk” stał się pismem, po które uczniowie sięgają z coraz większą ochotą. Kupują je także samodzielnie, by w domu móc czytać, rozwiązywać krzyżówki i przeżywać przygody bohaterów każdego numeru pisma.