W ramach projektu Google Code Week 2019 realizowanego przez Fundację Girls Code Fun. Klasa 3m wzięła udział w warsztatach Microbit (Elektronika z mikrokontrolerami micro:bit oraz Makey Makey).