Rok szkolny dobiegł końca. Gratulujemy uczniom wspaniałych osiągnięć.
Wielu uczniów otrzymało wyróżnienia, nagrody i dyplomy za bardzo dobre
wyniki w nauce i wzorowe zachownie. Jesteśmy dumni z naszych uczniów,
że tak chętnie pracują i godnie reprentują naszą szkołę w wielu
olimpiadach i konkursach ogólnopolskich.