Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności formułowania pytań oraz poznanie podstawowego słownictwa angielskiego w zakresie przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia ). W miesiącu wrześniu: Omówienie w jaki sposób będziemy pracować na lekcjach Science. Dzieci poznają składnik przyrody: nieożywione elementy przyrody; ożywione składniki przyrody; wytwory działalności człowieka. Jakimi sposobami poznajemy przyrodę; rola zmysłów.