magellan_fotki_10

Organizacja szkoły

Harmonogram pracy szkoły

 • Szkoła czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00.
 • Szkoła Podstawowa Magellana pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN.
 • Zajęcia dydaktyczne/lekcje w klasach I - III odbywają się w godzinach 9.00.00 – 14.35.
 • Koła naukowe, zajęcia dodatkowe, odbywają się w godzinach 14.45 – 18.00
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach 7.30 – 8.00 oraz 14.45 – 18.00

Koła naukowe

 • Nauczyciele i wychowawcy prowadzą dla chętnych uczniów Koła naukowe.
 • Ofertę Kół naukowych ich harmonogram na dany rok szkolny zostaje ogłoszony w pierwszym tygodniu września.
 • Rodzice deklarują pisemnie chęć korzystania przez swoje dziecko z wybranych Kół naukowych wypełniając Deklaracja uczestnictwa w kołach naukowych.

Konkursy

 • Uczniowie biorą udział w ogólnokrajowych olimpiadach i konkursach - matematycznych, językowych, przyrodniczych, plastycznych.
 • Organizujemy również wewnątrz szkolne konkursy, quizy i turnieje przygotowywane przez nauczycieli i samych uczniów.

Świetlica szkolna

 • Swietlica szkolna działa w godzinach 7.30 – 9.00 oraz 14.45 – 18.00.
 • Rodzice deklarują pisemnie chęć korzystania przez swoje dziecko z zajęć świetlicowych wypełniając Deklaracja korzystania ze świetlicy szkolnej.
 • Regulamin świetlicy dostępny jest w świetlicy.

Liczebność klas

W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości opieki oraz indywidualnego podejścia wychowawców do każdego z naszych uczniów, zapewniamy małą liczebność klas do18 dzieci.

Podręczniki / zestawy edukacyjne

Wykaz podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz innych pomocy edukacyjnych, z których dzieci będą korzystać  ustala metodyk szkolny. Zestawy edukacyjne zawierające podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń, indywidualne segregatory oraz inne pomoce edukacyjne są we wrześniu, każdego nowego roku szkolnego zamawiane przez placówkę, a Rodzice pokrywają ich zakup.

Czas wolny uczniów

 • Pobyt dzieci w szkole to nie tylko lekcje i zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie lekcji i zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazaniu się własną inicjatywą i wolnym wyborem.
 • Dzieci korzystają z naszej Sali Zabaw lub spędzają czas na Placu Zabaw, na świeżym powietrzu. Kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom codziennej dawki zajęć na świeżym powietrzu. W ogrodzie szkolnym czeka dzieci mnóstwo atrakcji. Gry zespołowe, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu sprawią każdemu uczniowi wiele radości. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

Wyżywienie

 • Nasza Szkoła posiada własną kuchnię, w której smaczne i zdrowe posiłki dla naszych uczniów przygotowuje wykwalifikowany personel.
 • Zapewniamy odpowiednio zbilansowane posiłki zawierające najwyższe wartości odżywcze i energetyczne. Dbamy o różnorodność dań, ich świeżość i właściwe przygotowanie. Biorąc pod uwagę fakt, iż dzieci w wieku szkolnym są w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju dbamy o prawidłowe żywienie naszych podopiecznych.
 • Menu Szkoły zostało przygotowane przez dietetyka.
 • Oferujemy trzy zbilansowane posiłki; śniadanie, obiad, podwieczorek.
 • Rodzice deklarują pisemnie chęć korzystania przez swoje dziecko z wyżywienia wypełniając Deklaracja korzystania z wyżywienia szkolnego.

Bezpieczeństwo, odbieranie dzieci ze szkoły.

 • Bezpieczne warunki pobytu naszych uczniów to jeden z najważniejszych czynników określających nowoczesną szkołę. Kameralność Szkoły Magellana oraz sprawdzone procedury gwarantują bezpieczeństwo dla jej uczniów.
 • Szkoła organizuje usługę dowozu dzieci do/z Szkoły oraz po zajęciach popołudniowych.
 • Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub osoby upoważnione przez nich i wymienione Upoważnieniu do Odbioru Dziecka. Dlatego prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie rodziców sporadycznie bądź regularnie odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do okazywania dowodu tożsamości. Rodzic przebywając na terenie placówki wraz z dzieckiem, jest odpowiedzialny za jego zachowanie i bezpieczeństwo.

Strefa rodzica

Sprawdź oceny swojego dziecka, stan płatności itp.

pamiętaj mnie|przypomnij hasło
Zaloguj
Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Aktualnie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Magellana odbędzie się nabór do szkolnej zerówki i klasy I oraz nabór uzupełniający do klasy VII i VIII.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z Niepublicznego Przedszkola NibyLandia.

czytaj więcej
www.nibylandia.com www.szkola-magellana.pl
[responsive-menu]