magellan_fotki_7

Program nauczania języka angielskiego w klasach I-III

W naszej Szkole integrujemy nauczanie języka polskiego i angielskiego z elementami takich przedmiotów jak kultura, geografia, przyroda, plastyka oraz historia. Język angielski jest narzędziem do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin. Nauka języka angielskiego, odbywa się w naszej placówce poprzez zajęcia przedmiotowe dopełnione przygotowaniem uczniów do konkursów, pokazów i projektów, których językiem jest język angielski. Różnorodność kulturowa i światopoglądowa, którą promujemy w Szkole Magellana przyczynia się do poszerzania świadomości międzykulturowej oraz tolerancji w stosunku do innych narodowości i wyznań.

  • Szkoła Magellana realizuje dwujęzyczne nauczanie już od klas nauczania początkowego poprzez następujące działania:

- realizację programu kształcenia zintegrowanego w systemie dwujęzycznym w języku polskim i angielskim zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie.


- realizację autorskiego Programu Nauczania Języka Angielskiego Magellan's Adventurs.


- realizację zajęć w języku angielskim w systemie 8 godzin lekcyjnych tygodniowo.


- realizację w języku angielskim elementów z przedmiotów kulturowych, przyrodniczych, historycznych, plastycznych.


- realizację zajęć z native speakerem.

- realizację przez uczniów projektów, pokazów i konkursów w języku angielskim.

  • Szkoła Magellana przygotowuje uczniów pod kątem egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego. Egzaminy ESOL Cambridge (English for Speakers of Other Languages) to;


- główna grupa najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego w Polsce i na świecie oferowana przez prestiżowy Uniwersytet Cambridge. W jej skład wchodzą: KET, PET, FCE, CAE, CPE (w kolejności stopnia zaawansowania językowego) oraz YLE,


- certyfikaty ESOL Cambridge są honorowane przez liczne uniwersytety oraz instytucje edukacyjne na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka będące warunkiem przyjęcia na studia,

- certyfikaty KET, PET, FCE, CAE, CPE są ważne bezterminowo.

Celem  programu dwujęzycznego naszej szkoły jest:

1. Rozwijanie świadomości i wrażliwości międzykulturowej uczniów oraz poszerzanie wiedzy o innych krajach i kulturach; przygotowanie dzieci do życia w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie; rozwijanie oraz szerzenie tolerancji w stosunku do innych kultur: ich religii, obyczajowości, oraz światopoglądu.

2. Rozwijanie zdolności komunikacyjnych w różnych językach,

3. Rozwijanie zdolności intelektualnych: interpretowanie, porównywanie, wyjaśnianie, wysuwanie wniosków, stawianie hipotez, podsumowywanie, rozwiązywanie problemów, stawianie odpowiednich pytań, rozróżnianie, organizowanie, ocenianie, tworzenie, kreatywność, analizowanie, rozumienie;

4. Nauka języka obcego poprzez wprowadzanie treści z różnych przedmiotów; używanie języka obcego jako narzędzia do przyswajania wiedzy.

5. Rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem i jego różnorodnością.

6. Aktywizowanie i motywowanie dzieci do samodzielnego myślenia oraz dalszego poszukiwania i pogłębiania wiedzy.

Strefa rodzica

Sprawdź oceny swojego dziecka, stan płatności itp.

pamiętaj mnie|przypomnij hasło
Zaloguj
Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Aktualnie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Magellana odbędzie się nabór do szkolnej zerówki i klasy I oraz nabór uzupełniający do klasy VII i VIII.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z Niepublicznego Przedszkola NibyLandia.

czytaj więcej
www.nibylandia.com www.szkola-magellana.pl
[responsive-menu]