slider_image2

Organizacja dydaktyczna

Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzanie uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dzieli się na dwa etapy edukacyjne: 

- I etap edukacyjny, obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego;

- II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV–VI szkoły podstawowej.

Celem ogólnym I etapu edukacji wczesnoszkolnej - klasy I - III jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również, takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było dobrze przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Dbamy o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dążymy do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku w poznawaniu i rozumieniu świata, radzeniu sobie w codziennych, a przede wszystkim niezbędnych do kontynuowania nauki w klasach IV–VI szkoły podstawowej.

Strefa rodzica

Sprawdź oceny swojego dziecka, stan płatności itp.

pamiętaj mnie|przypomnij hasło
Zaloguj
Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Aktualnie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Magellana odbędzie się nabór do szkolnej zerówki i klasy I oraz nabór uzupełniający do klasy VII i VIII.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z Niepublicznego Przedszkola NibyLandia.

czytaj więcej
www.nibylandia.com www.szkola-magellana.pl
[responsive-menu]