W ramach projektu KMO uczniowie poszczególnych klas eksperymentowali
robiąc masę plastelinową w różnych kolorach.