W Szkole Magellana odbył się bal przebierańców. DJ Paweł wraz DJ
Tomaszem, przygotowali dla uczniów konkursy, korowody i wspaniałą
zabawę w rytmach karnawałowych. A na końcu słodki poczęstunek.