Obchody Święta Niepodlgłości odbyły się z dużym zaangażowaniem ze
strony Uczniów i Nauczcyieli. W tym roku obchodzimy setną rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej właśnie okazji uczniowie
przygotowali uroczystą Akademię i wystąpił również muzyk,
instrumentalista opowiadając uczniom o losach Polaków i Polski.