magellan_fotki_2

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FERDYNANDA MAGELLANA

1. Rekrutacja organizowana jest przez dyrektora Szkoły Magellana.

2. Rejestracje zgłoszen prowadzi sekretariat szkoły.

3. Dyrektor powołuje Komisje Rekrutacyjna, w składzie:

a) Dyrektor szkoły lub wyznaczona osoba.

b) Psycholog szkolny.

c) Nauczyciel/e edukacji wczesnoszkolnej.

d) Konsultant ds. Metodycznych.

e) Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

4. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza spotkania z kandydatami na uczniów do poszczególnych klas w celu sprawdzenia ich gotowosci szkolnej.

5. Decyzje o przyjeciu uczniów do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie wyników przedstawionych przez Komisję Rekrutacyjną oraz przyjętych w szkole priorytetów rekrutacji.

6. Etapy rekrutacji do szkoły:

a) Złożenie przez Rodzica lub prawnego opiekuna dziecka drogą elektroniczną lub osobiście w sekretacriacie szkoły dokumentów rekrutacyjnych.

b) Sprawdzenie gotowosci szkolnej kandydata.

c) Rozmowa z rodzicami.

7. Wpisanie na listę uczniów szkoły następuje po spełnieniu w ciągu 7 dni od powiadomienia o pozytywnym wyniku rekrutacji, pozostałych, niezbędnych warunków rekrutacji, tj:

a) Podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka Umowy o kształceniu ucznia.

b) Dokonania wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej.

Niedokonanie opłaty w terminie oznacza rezygnacje z nauki dziecka w szkole. Wpłata opłaty wpisowej jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z nauki w szkole.

8. Dla Rodziców dzieci przyjętych do szkoły w maju/czerwcu odbywa się spotkanie informacyjne z wychowawcą klasy.

Strefa rodzica

Sprawdź oceny swojego dziecka, stan płatności itp.

pamiętaj mnie|przypomnij hasło
Zaloguj
Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Aktualnie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Magellana odbędzie się nabór do szkolnej zerówki i klasy I oraz nabór uzupełniający do klasy VII i VIII.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z Niepublicznego Przedszkola NibyLandia.

czytaj więcej
www.nibylandia.com www.szkola-magellana.pl
[responsive-menu]