magellan_fotki_3

Metoda projektu

Młodzi ludzie, wchodząc w dorosłość, muszą posiadać nie tylko wiedzę, ale także umiejętności jej wykorzystania. Wymaga się od nich kreatywności, interdyscyplinarności, samodzielności i umiejętności współpracy z innymi.

Metoda projektu to doskonały sposób motywowania uczniów do nauki. Samodzielność, świadomość wagi zadań, możliwość decydowania o ich realizacji powodują że nie trzeba dodatkowo zachęcać ich do pracy.

Motorem napędzającym projekt jest zmiana – zmiana w postrzeganiu, w myśleniu, w przyjmowaniu postaw. Projekt ma dostarczać nowej wiedzy, uczyć sposobu jej wykorzystania, rozwijać umiejętności, wpływać na nasze emocjonalne relacje z rzeczywistością. Najważniejszymi cechami projektu są: jego interdyscyplinarny charakter i samodzielne podejmowanie decyzji przez uczniów.

Wpływ projektu na uczniów

Projekt angażuje większą liczbę uczniów, motywuje uczniów do samodzielnej pracy, rozwija umiejętność pracy w zespole, wzbogaca wiedzę i uczy jej wykorzystania w praktyce, kształtuje świadomość uczniów, poszerza ich horyzonty myślowe, czyni bardziej ciekawymi świata zewnętrznego, podnosi poziom umiejętności interpersonalnych i językowych (wzbogaca słownictwo), kształtuje postawę obywatelską, wyzwala przedsiębiorczość, wpływa na zmianę postaw uczniów wobec siebie, partnerów i środowiska. Dzięki realizacji projektu uczniowie zyskują poczucie większej wartości i pewności siebie.

Praca metoda projektów służy nabywaniu wielu umiejętności, m.in.:

- podejmowania decyzji,

- przyjmowania odpowiedzialności,

- współpracy w grupie,

- planowania i organizacji pracy,

- zbierania i selekcjonowania informacji,

- samodzielnego uczenia się,

- rozwiązywania problemów,

- twórczego myslenia,

- komunikowania się,

- oceniania własnej pracy,

- prezentacji jej efektów

Strefa rodzica

Sprawdź oceny swojego dziecka, stan płatności itp.

pamiętaj mnie|przypomnij hasło
Zaloguj
Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Aktualnie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Magellana odbędzie się nabór do szkolnej zerówki i klasy I oraz nabór uzupełniający do klasy VII i VIII.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z Niepublicznego Przedszkola NibyLandia.

czytaj więcej
www.nibylandia.com www.szkola-magellana.pl
[responsive-menu]