magellan_fotki_1

Kadra pedagogiczna

Kadrę Szkoły Magellana tworzy Zespół kreatywnych, wykwalifikowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów rozwojowych, psychopedagoga, metodyka, logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej. To, co wyróżnia nasz Zespół to obecność wielu fachowców, którzy specjalizują się w pracy z dziećmi.

Prowadzą oni w klasach Warsztaty twórczego myślenia, warsztaty rozwojowe, obserwacje dzieci, konsultacje z nauczycielami i rodzicami. Możliwość wymiany myśli w Zespole składającym z osób o różnej specjalności pozwala nam tym uważniej i dużo bardziej kompleksowo patrzeć na rozwój naszych uczniów. Wspólnie dbamy o zapewnienie najlepszych warunków dla pełnego rozwoju osobowości naszych podopiecznych.

  • Nauczyciele

Nasi nauczyciele posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w szkole. Jest to świetnie przygotowana, pełna pasji kadra wnosząca ciepłą i przyjazną atmosferę, dającą radość dzieciom. Dzięki wdrażaniu nowatorskich dydaktycznych rozwiązań i podążając za indywidualnym rozwojem dzieci, pobudzają je do rozwijania zainteresowań i uzdolnień. W takim otoczeniu dzieci czują się bezpiecznie i bardzo chętnie przychodzą do naszej szkoły. Nasz Zespół kładzie szczególny nacisk na stałe podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, kursach oraz studiach podyplomowych. Dzięki temu na bieżąco wdrażamy nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i sprawdzania postępów dzieci.

  • Specjaliści

W skład naszego Zespołu wchodzą wykwalifikowani specjaliści poszczególnych dziedzin: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, metodycznej, pediatrycznej. Ich stała współpraca z nauczycielami Szkoły Magellana pozwala zapewnić Państwa dzieciom wysoką jakość opieki.

Pedagog - oferuje pomoc uczniom, rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych i emocjonalnych. Wspiera nauczycieli i zespoły klasowe w rozwiązywaniu konfliktów oraz problemów wychowawczych i emocjonalno – społecznych.

Psycholog - psychologowie współpracujący z naszą szkołą są wyselekcjonowanymi przez nas partnerami specjalizującymi się w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Są to dyplomowani psychologowie i trenerzy, którzy w ramach rozwoju zawodowego ukończyli liczne warsztaty i kursy specjalizacyjne. Stałe podnoszenie kwalifikacji wyposażyło ich w szeroką gamę metod pracy z dziećmi. W swej pracy, skupiają się na wspomaganiu rozwoju drugiego człowieka. Działają w oparciu o wiedzę psychologiczno - edukacyjną. W swej praktyce wykorzystują podejście psychodynamiczne, metody poznawczo – behawioralne, a także psychologię skoncentrowaną na rozwiązaniach. - wspierają nauczycieli oraz rodziców naszych uczniów w radzeniu sobie w ich codziennym kontakcie z dzieckiem. Uczą technik lepszego porozumiewania się. - prowadzą w poszczególnych klasach Warsztaty Twórczego Myślenia oraz Nowoczesne techniki uczenia się, - prowadzą na bieżąco konsultacje z Zespołem i obserwacje dzieci w grupach. Jest pomocny w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.

Logopeda - przeprowadza w określonych odstępach czasu badania przesiewowe dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy. Dzieci ze zdiagnozowanymi problemami logopedycznymi, w zależności od decyzji rodziców, biorą udział w odpłatnej indywidualnej terapii, którą prowadzi logopeda szkolny.

Metodyk - czuwa nad realizacją treści programowych, hospituje zajęcia nauczycieli, sprawdza dokumentację dotyczącą obserwacji rozwoju dziecka oraz śledzi postępy edukacyjne dzieci.

Opieka medyczna - na terenie szkoły dzieci objęte są opieką medyczną. Lekarz pediatra / pielęgniarka pełni w określone dni miesiąca profilaktyczny dyżur w szkole.

Strefa rodzica

Sprawdź oceny swojego dziecka, stan płatności itp.

pamiętaj mnie|przypomnij hasło
Zaloguj
Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Aktualnie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Magellana odbędzie się nabór do szkolnej zerówki i klasy I oraz nabór uzupełniający do klasy VII i VIII.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z Niepublicznego Przedszkola NibyLandia.

czytaj więcej
www.nibylandia.com www.szkola-magellana.pl
[responsive-menu]